JoomlaLock.com All4Share.net
Członkowie i Sympatycy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej  
Wyjazd do miasta TRUSKAWIEC 19-22 września 2019r. - Cena ...
W poniedziałek, 6 kwietnia 2019 r.w siedzibie przy ul. ...
Harmonogram Wydarzeń Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na rok
Święto Kupca w KRAKOWIE organizowane jest w niedzielę  09 ...
Memoriał imieniem Grzegorza Michury – o Puchar Prezesa ...

Informacja w sprawie zmian w kodeksie pracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją w sprawie zmian w kodeksie pracy w zakresie umów o pracę na czas określony autorstwa Pana Arkadiusza Znój /Kancelaria Radcy Prawnego Damian Burczak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /

 

*Informacja w sprawie zmian w kodeksie pracy w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony – wchodzi w życie w dniu 22 lutego 2016 r.*

 

1.Łączny okres zatrudnienia na podstawie wszystkich umów o pracę na czas określony zawieranych u jednego podmiotu nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Możliwe będzie zawarcie przez jednego pracodawcę trzech umów o pracę na czas określony z jednym pracownikiem. Łączny czas trwania tych umów nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

2.Jeśli pracodawca zawrze w pracownikiem więcej niż trzy umowy o pracę na czas określony to czwarta będzie uznawana za zawartą na czas nieokreślony.

3.Jeśli pracodawca zawrze z pracownikiem umowy o pracę na czas określony, a łączny czas trwania tych umów przekroczy 33 miesiące to po 3 miesiącach umowa o pracę będzie uznawana za zawartą na czas nieokreślony.

4.Ograniczeń w okresie czasu zawierania umów o pracę na czas określony nie stosuje się w następujących przypadkach:

-umowa o pracę jest zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

-umowa o pracę jest zawierana w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

-umowa o pracę jest zawierana w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

- w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, ale tylko w przypadku jeżeli zawarcie umów o pracę na czas określony w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Jeśli brak takiego uzasadnienia nie można zawrzeć takiej umowy na czas określony przekraczający 33 miesiące.

Jeśli pracodawca zawiera umowę o pracę na czas określony przekraczający 3 miesiące to w ciągu 5 dni od zawarcia umowy jest zobowiązany do poinformowania okręgowego inspektora pracy na piśmie o zawarciu takiej umowy i przyczynie zawarcia takiej umowy. Jeśli taka umowa trwa w dniu 22 lutego 2016 r. to pracodawca powinien ją dostosować do nowych przepisów w terminie 3 miesięcy od 22 lutego 2016 r. i powiadomić na piśmie okręgowego inspektora pracy na piśmie w terminie 5 dni od dnia zmiany umowy.

Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony na czas ponad 33 miesięcy muszą być wskazane w umowie o pracę. Niezawiadomienie okręgowego inspektora pracy o przekroczeniu 33 miesięcznego czasu trwania umowy o pracę zawartej na czas określony jest wykroczeniem.

Przykładem uzasadnienia zawarcia umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące może być np. wykonywanie przez pracodawcę inwestycji przez okres przekraczający 33 miesiąca, konieczność zastępstwa pracownika na ponad 33 miesiące.

Umowa o pracę nie przekształci się w zawartą na czas nieokreślony w następujących przypadkach:
-umowa zostanie wypowiedziana tak, że okres wypowiedzenia upłynie przed upływem 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r.
-strony zawrą aneks na podstawie, którego okres obowiązywania umowy upłynie przez upływem 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r.

5.Oficjalnie wprowadza się możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W okresie
zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

6.Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i będzie wynosił:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


7.Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę zawartą na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika będzie zobowiązany do wypłacenia odprawy. Odprawa będzie musiała zostać wypłacona także w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wysokość odprawy będzie wynosić:

- jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy mniej niż 2 lata,

- dwumiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat

- trzymiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy powyżej 8 lat

8. Jeśli przed 22 lutego 2016 r. zawarto umowę o pracę na czas określony nieprzekraczającą 6 miesięcy lub umowę zawartą na czas określony przekraczającą 6 miesięcy lecz bez klauzuli wypowiedzenia to do takich umów stosuje się przepisy dotychczasowe w zakresie dotyczącym wypowiedzenia. Czyli takie umowy nie mogą zostać wypowiedziane.

9.Jeśli przed 22 lutego 2016 r. zawarto umowę na czas określony z klauzulą dwutygodniowego wypowiedzenia to do takich umów stosuje się nowe przepisy.

Czas trwania wszystkich umów na czas określony zawieranych z danym pracownikiem nie może więc przekroczyć 33 miesięcy. 33 miesiące liczy się od dnia 22 lutego 2016 r. Tak samo od dnia 22 lutego 2016 r. liczy się staż pracy w oparciu, o który ustala się okres wypowiedzenia.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.png

Newsletter

Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami na naszej stronie, zapisz się do newslettera.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…